Sociale verhalen

Afbeeldingen en getekende situaties hebben een beter effect op iemand dan een geschreven of gesproken instructie. Ook voor kinderen met autisme blijkt een visuele instructie veel doeltreffender dan een gesproken of geschreven instructie te zijn. Dit kan zijn aan de hand van tekeningen, maar ook van foto’s, voorwerpen, filmpjes, e.d.

In o.a. Het Grote Sociale Verhalenboek probeert auteur Carol Gray aan de hand van afbeeldingen situaties en gedrag aan kinderen met autisme te verduidelijken. Door situaties op een visuele manier aan deze kinderen voor te leggen, kunnen zij o.a. worden voorbereid op mogelijke reacties van mensen tijdens zo’n situatie. Deze methode wordt al lang met veel succes gebruikt op bijvoorbeeld scholen en is er vooral op gericht om kinderen met autisme uit te leggen waarom iemand zónder autisme zo reageert.

Sociale verhalen kunnen echter ook gebruikt worden om mensen zónder autisme duidelijk te maken hoe moeilijk het voor iemand met autisme kan zijn om zich aan te passen. Of om aan te tonen hoe onlogisch onze wereld eigenlijk in elkaar steekt.

Asperger in Beeld en Planeet Asperger zijn daar mooie voorbeelden van. Maar ook van de verhaaltjes van Schildpad Blauw en Buiten de Lijntjes valt op deze manier veel te leren over autisme.

Share Button