Recensies

recensie Autisme Centraal
(in Autisme Centraal, 2013/06, november-december 2013)

 

 

Nog een paar leuke recensies:

*

“Dit boek is een aanrader voor kinderen met pdd-nos en asperger die de overgang naar het middelbaar onderwijs
maken. Veel kinderen met autisme hebben meer aan beelden, dit spreekt duidelijk meer aan. Mijn ervaring hiermee in de begeleiding met kinderen die de overgang nog moeten maken is heel positief. Ook kinderen die de overgang al gemaakt hebben snappen beter hoe ze situaties in het middelbaar onderwijs moeten interpreteren.”

*

http://www.bruna.nl/boeken/asperger-in-beeld-9789077671597

“Bovenstaande uitspraak is van mijn zoon. Samen met zijn broer bezoekt hij het reguliere middelbaar onderwijs met een zogenaamd ´rugzakje´, PPD-NOS staat erop. PPD-NOS is een lastige handicap, het betekent dat het kind kenmerken heeft van autisme, maar welke kenmerken en de zwaarte ervan verschillen voor ieder die deze diagnose krijgt. Mijn zonen, en zovele anderen, willen het liefst gewoon doen wat alle jongeren doen en met wat hulp en begrip kan dat ook. Deze hulp is zeker nodig als ze deelnemen aan het reguliere onderwijs waar vaak moet worden uitgelegd wat PPD-NOS is en welke sturing de kinderen/jongeren nodig hebben om tot goede resultaten te komen.
Patricia Bouwhuis is moeder van een zoon met Asperger, ook een vorm van autisme, en zij heeft in samenwerking met het Steunpunt Autisme Noord Holland een bijzonder boek gemaakt over leerlingen met Asperger of PPD-NOS in het voorgezet onderwijs. Asperger in beeld laat de jongere met Asperger op school letterlijk zien, want het is een stripverhaal. In korte strips komen typerende situaties aan de orde. We zien bijvoorbeeld een leraar in de stress schieten omdat hij een ´autist´ in de klas krijgt en uitroept ´ik heb er al dertig´, we zien bezorgde ouders die zich afvragen of zo´n kind met Asperger het leerproces van hun eigen kind niet vertraagd, we zien hoe de hoofdpersoon, Marc, zijn enthousiasme voor de golfsport in toom moet houden, we zien dat Marc oog heeft voor detail wat fijn is omdat hij een oorbel weet terug te vinden, maar weer lastig is als hij hoofd-en bijzaken moet onderscheiden. Een strip die eruit springt is die waarin Marc droomt dat hij sportles heeft met Aliens, het geeft de lezer een inkijkje hoe iemand met Asperger soms zijn omgeving beleefd. In de strips wordt, soms met een knipoog, uitleg gegeven, begrip gevraagd en er worden tips aangereikt om de leerling met Asperger of PPD-NOS een duwtje in de rug te geven.
Het tweede gedeelte van het boek geeft uitleg over het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Daarin wordt uitgelegd wat het is, hoe vaak het voor komt, wat de leerstijlkenmerken zijn en welke oplossingen mogelijk zijn om zwakke punten te versterken.
Ik heb mijn zonen gevraagd wat ze van het boek vonden en of de geschetste situaties in de strips voor hen herkenbaar waren. Beiden hebben het boek met belangstelling gelezen en beiden herkenden een aantal situaties. De uitleg in het tweede gedeelte van het boek vonden ze heel ingewikkeld en dat ben ik met ze eens. Veel vaktermen worden bekend verondersteld, zoals: sociale interactie, verbale en non-verbale communicatie, verbeeldend vermogen, rigide denken, stereotype patronen, cognitieve ontwikkeling, distantieloos communiceren, contextspecifiek leren en generalisatie. Deze tekst had een stuk eenvoudiger kunnen zijn en daardoor ook toegankelijker voor zowel leerlingen als leraren.
Asperger in beeld is een originele toevoeging in de literatuur over het syndroom van Asperger en PDD-NOS. De korte stripverhalen, vaak met een klein grapje erin verwerkt, zijn een goede ingang om over bepaalde gedragskenmerken van deze groep leerlingen te praten.”

 

*

“Stripverhaal over Marc (ik-figuur, ca. 14 jaar), een jongen met het syndroom van Asperger. Het boek is opgebouwd uit losse stripverhalen (ballonstrips) van twee pagina’s die zich afspelen in thuis- en schoolsituaties. Na een stripverhaal wordt toelichting gegeven die vooral gericht is op de ouders. Marc is een middelbare scholier die tegen situaties aanloopt in het dagelijks leven die kinderen met Asperger heel anders beleven dan andere kinderen. Het is een positief boek waarin het bijzondere van de hoofdpersoon centraal staat. Getoond wordt dat zijn gedrag misschien anders is, maar heel passend bij de manier van denken van kinderen met Asperger. De sprekende illustraties zijn levendig (wisselend formaat kaders, perspectief en veel beweging in de tekeningen). Zowel voor kinderen met Asperger als mensen uit hun directe omgeving is dit boek een aanrader. Het zal veel herkenning oproepen en de toelichting kan meer inzicht geven in hoe om te gaan met lastige situaties. Het boek is een aanvulling op het stripboek ‘Asperger in beeld’ (2010)* van dezelfde auteur, specifiek gericht op schoolsituaties. Vanaf ca. 12 jaar.
drs. R. van der Meer (NBD|Biblion recensie)

http://www.bruna.nl/boeken/planeet-asperger-9789077671917

 

*

“Recensent: H.J.Lammers

Boekbespreking:

In deze stripverhalen worden het reageren op en omgaan met situaties, voorvallen geschetst. Het zijn antwoorden op vragen die Marc, de zoon met Asperger van de schrijfster, een pientere middelbare scholier heeft gesteld. Zoals bijvoorbeeld over

. eerlijkheid: het terecht iets “recht voor zijn raap” opmerken, zonder je te realiseren of je de betreffende persoon hiermee kwetst, verdriet doet,

. emoties: huilen hoort bij verdriet, waarom dan ook bij geluk? Raar, dan maar niet huilen,

. puberteit: het gaan nadoen, overnemen van goede en slechte gewoonten van leeftijdsgenoten zonder je bewust te zijn van de eventuele consequenties,

. onverwachte gebeurtenissen, verrassingen: bijvoorbeeld het op excursie gaan met de klas, wat uiteraard volkomen buiten het normale lespatroon valt.

Wat viel op:

De kleurrijke en rake wijze waarop situaties in stripvorm zijn getekend.

De door de betreffende personen in de strip gesproken teksten zijn kort, helder, vaak geestig en zijn discreet educatief. De na elk verhaal gegeven toelichting over het geschetste onderwerp is waardevol als uitleg van de aspecten van autisme. Het verbale en illustratieve talent van de schrijfster om haar intensieve ervaring met haar zoon op papier te kunnen zetten maken dit boek onmisbaar voor steun en advies aan allen die in aanraking komen met autistische personen.

Citaten:

(Pag. 8): “Jongeren met Asperger voelen zich dikwijls zo anders dan hun leeftijdsgenoten, dat zij wel eens aangeven dat zij het gevoel hebben dat zij op een andere planeet leven ( – – ) Het is een feit dat jongeren met Asperger een eigen wereldje hebben. Daar heeft niemand moeite met hun tics en fascinaties, leeft iedereen volgens logische wetten en bovenal: daar kennen ze niet de angst om niet geaccepteerd te worden en de dwang om zich aan te passen aan hun leeftijdsgenoten”.

(Pag. 17): “Kinderen met Asperger hebben de schijn tegen. Omdat zij details van een situatie weglaten, trekken anderen te snel hun conclusies”.

(Pag. 23): “(- -) laat je kind zien dat er ook mooie en leuke dingen zijn in deze, voor hen moeilijk te begrijpen, wereld”.

(Pag. 38): “Voor iemand met Asperger is niets zo onduidelijk als het sociale gedrag van hun medemensen. En helemaal onterecht is dat niet, want vaak zeggen we dingen op een heel andere manier dan we bedoelen en ons sociale gedrag is niet bepaald gebaseerd op logica”.”

http://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/bouwhuisplaneet.pdf

 

Online verschenen de volgende reacties over Planeet Asperger:

“We hebben Planeet Asperger vandaag al per post mogen ontvangen. Er is al druk in gelezen. Mijn complimenten voor de duidelijkheid en herkenbaarheid. Het is een echte aanrader.”

(26 mei 2013, LinkedIngroep ‘Asperger in Beeld’)

“Als het boek net zo makkelijk ‘leest’ en praktisch toepasbaar is als Asperger in Beeld (dat ik regelmatig adviseer aan of uitleen op scholen waar ik als ambulant begeleider kom) ben ik 1 van de eersten die het zal aanraden aan de ouders van ‘mijn’ leer-lingen. En waarschijnlijk ook om het zelf aan te schaffen, want mijn oudste zoon van net 15 heeft ook Asperger.”

(25 mei 2013, LinkedIngroep ‘Autismevriendelijk!)’

“Asperger in Beeld is een boek waar ik van hou. Juist vanwege het herkenbare, je valkuilen als docent, de leerling die zo ontzettend zijn best doet en alleen maar te horen krijgt dat hij nog meer zijn best moet doen, de indeling van de schoolvakken waar je aan kunt denken om hulp te bieden aan de leerlingen. Ik ben het met Patricia eens, soms is het zo ontzettend eenvoudig om winst te boeken met iets heel kleins.”

(13 juli 2013, LinkedIngroep ‘Passend onderwijs en effecten’)

Ik heb ‘Planeet Asperger’ aangeschaft en inmiddels gelezen. Weer een zeer herkenbaar boek, hoewel niet alles op mijn zoon van toepassing is, maar ook weer een bruikbaar boek om mensen die minder van autisme/Asperger weten inzicht te geven. Ik denk dan bijv. aan familie zoals opa’s en oma’s maar óók aan leerkrachten/docenten. Zij weten nl. vaak niet wat er zich thuis allemaal afspeelt bij de leerling met Asperger (of ASS). Gebeurtenissen op school hebben vaak hun weerslag op gedrag thuis maar dat zien leerkrachten/docenten niet. Juist ook de uitleg na elk stripverhaal is zeer verduidelijkend.
Patricia heeft aangegeven dat het boek vooral geschreven is voor de puberleeftijd, maar in de uitleg na elke stripverhaal staan ook opmerkingen en tips/aanwijzingen die op jongere kinderen van toepassing zijn.
Conclusie wat mij betreft: een aanrader!

(8 augustus 2013, LinkedIngroep ‘Autismevriendelijk!’)

Dit boek “Planeet Asperger”is een prachtig boek waarin duidelijk in Jip en Janneke taal wordt weergegeven hoe de wereld er uitziet van iemand met autisme (met kleine kanttekening dat niet alles voor iedereen hoeft ze gelden). Mensen met autisme hebben niet altijd zin om alles uit te leggen hoe ze dingen zien en beleven. Dit is ook niet altijd even duidelijk want hoe weet je nu wat je niet of anders ziet dan de ander. Voor beide geeft dit boek verheldering. Een aanbeveling omdat het ook erg makkelijk leest.

(10 augustus 2013, LinkedIngroep ‘Autismevriendelijk!’)

Share Button